Articles By: admin

/ April 6, 2016 4:11 pm

Panme đo ngoài điện tử 293-240-30 (0-25mm (0-1”)/0.001mm)

Loại thước: Panme đo ngoài điện tử Xuất xứ: Japan Hãng sản xuất: Mitutoyo Phạm vi đo: 0-25mm (0-1”) Độ chia: 0.001mm

/ April 6, 2016 4:09 pm

Panme đo ngoài điện tử 293-821-30 (0-25mm (0-1”)/0.001mm)

Loại thước: Panme đo ngoài điện tử Xuất xứ: Japan Hãng sản xuất: Mitutoyo Phạm vi đo: 0-25mm (0-1”) Độ chia: 0.001mm

/ April 6, 2016 4:06 pm

Panme đo ngoài điện tử 293-340-30 (0-25mm (0-1”)/0.001mm)

Loại thước: Panme đo ngoài điện tử Xuất xứ: Japan Hãng sản xuất: Mitutoyo Phạm vi đo: 0-25mm (0-1”) Độ chia: 0.001mm

/ April 6, 2016 4:03 pm

Panme đo ngoài điện tử 293-230-30 (0-25mm/0.001mm)

Xuất xứ Japan Hãng sản xuất Mitutoyo Phạm vi đo/ độ chia: 0-25mm/0.001mm

/ April 6, 2016 4:01 pm

Panme đo ngoài điện tử 293-831-30 (0-25mm (0-1”)/0.001mm)

Loại thước: Panme đo ngoài điện tử Xuất xứ: Japan Hãng sản xuất: Mitutoyo Phạm vi đo: 0-25mm (0-1”) Độ chia: 0.001mm

/ April 6, 2016 3:59 pm

Panme đo ngoài điện tử đầu nhọn 342-251 (0-25mm/0.001mm – 15 độ)

Xuất xứ Japan Hãng sản xuất Mitutoyo Phạm vi đo/ độ chia: 0-25mm/0.001mm – 15 độ

/ April 6, 2016 3:56 pm

Panme đo ngoài điện tử 293-241-30 (25-50mm/0.001mm)

Xuất xứ Japan Hãng sản xuất Mitutoyo Phạm vi đo/ độ chia: 25-50mm/0.001mm

/ April 6, 2016 3:52 pm

Panme đo ngoài điện tử 293-233-30 (75-100mm/0.001mm)

Xuất xứ Japan Hãng sản xuất Mitutoyo Phạm vi đo/ độ chia: 75-100mm/0.001mm

/ April 6, 2016 3:42 pm

Panme đo ngoài điện tử 293-242-30 (50-75mm/0.001mm)

Xuất xứ Japan Hãng sản xuất Mitutoyo Phạm vi đo/ độ chia: 50-75mm/0.001mm

/ April 6, 2016 3:40 pm

Panme đo ngoài điện tử 293-145 (0-25mm/0.001mm)

Xuất xứ Japan Hãng sản xuất Mitutoyo Phạm vi đo/ độ chia: 0-25mm/0.001mm