Sản Phẩm, Thước cặp đo sâu cơ Thước cặp đo sâu cơ 527-122 (0-200mm/0.02mm)

Thước cặp đo sâu cơ 527-122 (0-200mm/0.02mm)

Thông tin sản phẩm

  • Xuất xứ thuoc kep đo sâu cơ 527-122 (0-200mm/0.02mm) Japan

    Hãng sản xuất Thước cặp đo sâu cơ 527-122 (0-200mm/0.02mm) Mitutoyo

    Phạm vi đo/ độ chia: 0-200mm/0.02mm

    >>Thước cặp đồng hồ 505-683 (0-150mm/0.02mm)

     

  • Sản Phẩm Cùng Loại