Sản Phẩm, Thước cặp đo sâu cơ Thước cặp đo sâu cơ 527-123 (0-300mm/0.02mm)

Thước cặp đo sâu cơ 527-123 (0-300mm/0.02mm)

Thông tin sản phẩm

  • Xuất xứ Thuoc kep đo sâu cơ 527-123 (0-300mm/0.02mm) Japan
    Hãng sản xuất Thước cặp đo sâu cơ 527-123 (0-300mm/0.02mm) Mitutoyo
    Phạm vi đo/ độ chia: 0-300mm/0.02mm
  • Sản Phẩm Cùng Loại