Sản Phẩm, Thước cặp đo sâu điện tử Thước cặp đo sâu điện tử 571-212-20 (0-200mm/0.01mm)

Thước cặp đo sâu điện tử 571-212-20 (0-200mm/0.01mm)

Thông tin sản phẩm

  • Xuất xứ thuoc kep đo sâu điện tử 571-212-20 (0-200mm/0.01mm) Japan
    Hãng sản xuất Thước cặp đo sâu điện tử 571-212-20 (0-200mm/0.01mm) Mitutoyo
    Phạm vi đo/ độ chia: 0-200mm/0.01mm
  • Sản Phẩm Cùng Loại