Sản Phẩm, Thước kẹp đồng hồ Thước cặp đồng hồ 505-730 (0-150mm/0.02mm)

Thước cặp đồng hồ 505-730 (0-150mm/0.02mm)

Thông tin sản phẩm

 • – Hãng sản xuất Thước cặp đồng hồ 505-730 (0-150mm/0.02mm): Mitutoyo

   

  – Xuất xứ thuoc kep đồng hồ 505-730 (0-150mm/0.02mm): JAPAN

   

  – Phạm vị đo Thước cặp đồng hồ 505-730 (0-150mm/0.02mm): 0-150mm

   

  – Độ chia Thước cặp đồng hồ 505-730 (0-150mm/0.02mm): 0,02mm

  – Độ chính xác: ±0,04mm

  >>Thước cặp đồng hồ 505-672 (0-200mm/0.02mm)

 • Sản Phẩm Cùng Loại