Sản Phẩm, Thước kẹp đồng hồ Thước cặp đồng hồ 505-731 (0-200mm/0.02mm)

Thước cặp đồng hồ 505-731 (0-200mm/0.02mm)

Thông tin sản phẩm

  • Xuất xứ thuoc kep đồng hồ 505-731 (0-200mm/0.02mm) Japan
    Hãng sản xuất Thước cặp đồng hồ 505-731 (0-200mm/0.02mm) Mitutoyo
    Phạm vi đo/ độ chia Thước cặp đồng hồ 505-7312 (0-200mm/0.02mm): 0-200mm/0.02mm
  • Sản Phẩm Cùng Loại